یافتن محصولات و سرویس ها


هاست سی پنل ایران 512mb
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 10 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
4,000تومان ماهانه
30,000تومان سالانه

هاست سی پنل ایران 1گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 15 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
6,000تومان ماهانه
45,000تومان سالانه

هاست سی پنل ایران 2گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 20 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
7,000تومان ماهانه
60,000تومان سالانه

هاست سی پنل ایران 3 گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 25 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
8,000تومان ماهانه
70,000تومان سالانه

هاست سی پنل ایران 4 گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 35 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
8,500تومان ماهانه
85,000تومان سالانه

هاست سی پنل ایران 5گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 40 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
9,000تومان ماهانه
85,000تومان سالانه

Powered by WHMCompleteSolution