یافتن محصولات و سرویس ها


هاست سی پنل ایران 512mb
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 10 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
4,000ریال ماهانه
40,000ریال سالانه

هاست سی پنل ایران 1گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 15 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
6,000ریال ماهانه
60,000ریال سالانه

هاست سی پنل ایران 2گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 20 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
8,000ریال ماهانه
80,000ریال سالانه

هاست سی پنل ایران 3 گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 25 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
10,000ریال ماهانه
100,000ریال سالانه

هاست سی پنل ایران 4 گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 35 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
12,000ریال ماهانه
120,000ریال سالانه

هاست سی پنل ایران 5گیگ
هــارد پرسرعت SSD
پشتیبان گیری هفتگی
کنترل پنل سی پنل
محل سرور ایران
تمامی امکانات نامحدود
پهنای باند ماهیانه 40 گیگ (پهنای باند اضافه در صورت درخواست مشترک)
15,000ریال ماهانه
150,000ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution