یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی هاست لینوکس پربازدید | پلن 1
2 گیگابایت نمایندگی هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
قابلیت ساخت نامحدود اکانت ،
امکانات استاندارد
15,000ریال ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس پربازدید | پلن 2
5 گیگابایت نمایندگی هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
قابلیت ساخت نامحدود اکانت ،
امکانات استاندارد
25,000ریال ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس پربازدید | پلن 3
10 گیگابایت نمایندگی هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
قابلیت ساخت نامحدود اکانت ،
امکانات استاندارد
32,000ریال ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس پربازدید | پلن 4
15 گیگابایت نمایندگی هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
قابلیت ساخت نامحدود اکانت ،
امکانات استاندارد
40,000ریال ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس پربازدید | پلن 5
20 گیگابایت نمایندگی هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
قابلیت ساخت نامحدود اکانت ،
امکانات استاندارد
50,000ریال ماهانه

نمایندگی هاست لینوکس پربازدید | پلن 6
50 گیگابایت نمایندگی هاست لینوکس ،
ترافیک ماهیانه نامحدود ،
قابلیت ساخت نامحدود اکانت ،
امکانات استاندارد
70,000ریال ماهانه

Powered by WHMCompleteSolution